Back to All Events

Smart Gate - Digitale transformatie in de Zeeuwse topsectoren

  • Dockwize (PZEM-zaal) 41b Edisonweg Vlissingen, ZE, 4382 NV Netherlands (map)

Hiermee nodigen we u uit voor het evenement Smart Gate Zeeland. Een middag met inspirerende en informatieve bijdragen over de digitale transformatie in diverse sectoren. Tijdens deze middag kunt u zelf ook oplossingen zien: voor iedere sector worden twee projecten of producten gepresenteerd.

Waarom?

In alle sectoren leeft het besef dat de digitale transformatie de komende jaren een grote impact zal hebben. Digitalisering biedt kansen: een krappe arbeidsmarkt is voor sommigen aanleiding om in robotisering te investeren. Anderen willen hun productieprocessen verduurzamen en zetten digitalisering in om energie en grondstoffen te besparen.

Digitalisering roept echter ook vragen op: wat zijn de trends op dit gebied? Hoe analyseer ik mijn processen? Wat betekent het voor mijn medewerkers? Waar vind ik goede scholing? Zijn er in de buurt kennis- en implementatiepartnes die mij kunnen helpen? Hoe gaan anderen, binnen en buiten mijn sector, hier eigenlijk mee om? Er is behoefte aan kennis en inspiratie. Ook geven bedrijven aan rond dit onderwerp betere verbindingen te willen hebben met andere bedrijven/sectoren en kennisinstellingen

Wanneer en voor wie?

Op donderdagmiddag 13 juni 2019 organiseren Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences het evenement Smart Gate Zeeland. Het doel is om de vertegenwoordigers van verschillende sectoren en ondernemers bij elkaar te brengen, hen te informeren en inspireren om een actieve rol te pakken in deze transitie. U bent ook van harte welkom wanneer u op een andere wijze betrokken bent op dit onderwerp: vanuit beleid, overheid of kennisinstelling.

Programma

13:30 Inloop en koffie

14:00 Welkom
Rutger van de Male en Arend Roos

14:05 “Smart Industry, wat kun je ermee?”
Frank Donders, FME

14:30 “Procesindustrie en Maintenance”
Pieter Raes, KI<|MPI

14:55 “Agri en Food”
Ronald de Vos, DeVoCoPauze

15:45 “INCASE: research voor Smart Industry”
David van Os, UGent en Philippe Saey, KU Leuven

16:05 “Wonen en Zorg”
Arend Roos, Kennis- en Innovatienetwerk eHealth

16:30 “Logistiek”
Thierry Verduin, HZ University of Applied Sciences

16:55 Vervolg en afsluiting
Rutger van de Male en Arend Roos

Meer info: www.smart-gate.nl